© Ben de Biel, Kunsthaus Tacheles, Freifläche, Oranienburgerstr., Berlin-Mitte, September 1990

© Luo Yang, 大非和男友 (Da Fei and her boyfriend), 2008

© P. Wack, Portrait Chongqing 04, 2013

© P. Wack, Portrait Chongqing 60, 2013